Крижопільська селищна рада
Тульчинський район, Вінницька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про ЦНАП

                                                          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   43  сесії

селищної ради 8 скликання

від 29 лютого 2024 року  №1808

                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ

про  Центр надання адміністративних послуг

Крижопільської селищної ради

(в новій редакції)

 

1. Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради (далі ЦНАП Крижопільської селищної ради) – є  постійно діючим робочим органом Крижопільської селищної ради, утворений відповідно до статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", рішенням 5 сесії 8 скликання Крижопільської селищної ради від 05.03.2021 року № 213.

Для організації діяльності і здійснення матеріально – технічного забезпечення ЦНАП Крижопільської селищної ради в структурі селищної ради утворено відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, на який покладено функції  з організації діяльності і матеріально – технічного забезпечення ЦНАП Крижопільської селищної ради.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП  як постійно діючого робочого органу, приймається Крижопільською селищною радою.

ЦНАП Крижопільської селищної ради  розташований в межах Крижопільської територіальної громади з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини 4 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги".

3. ЦНАП Крижопільської селищної ради  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,рішеннями Крижопільської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, а також цим Положенням та іншими нормативно –правовими актами.  

4. Положення про Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради в новій редакції (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг" (зі змінами). Це Положення врегульовує загальні засади функціонування ЦНАП Крижопільської селищної ради   із залученням до роботи ЦНАП представників органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

5. Порядок роботи ЦНАП  Крижопільської селищної ради, порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг визначається відповідно до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради, який затверджується рішенням Крижопільської селищної ради, та цим Положенням.

6. З метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень за пропозицією начальника відділу надання адміністративних послуг  та за погодженням із селищним головою згідно з рішенням Крижопільської селищної ради  можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів ЦНАП Крижопільської селищної ради .

7. Керівництво та  організаційне забезпечення надання адміністративних послуг через ЦНАП Крижопільської селищної ради  покладено на відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Крижопільської селищної ради відповідно до частини 5 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" та пунктів 2, 3 розділу 2 Положення про відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, затвердженого рішенням 43 сесії 8 скликання Крижопільської селищної ради від 29.02.2024 року № 1807.

8. ЦНАП Крижопільської селищної ради має повне та скорочене найменування:

Повне найменування - Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради;

скорочене найменування - ЦНАП Крижопільської селищної ради.

ЦНАП розміщений в адміністративній будівлі за адресою: 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Героїв України, 61.

9. Основними завданнями ЦНАП Крижопільської селищної ради  є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у ЦНАПі;

4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до  частини четвертої  статті 7 Закону України “Про адміністративні послуги”, визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

10. ЦНАП Крижопільської селищної ради забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. У випадках, визначених законодавством України (у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), прийом заяв та документів може здійснюватися державними реєстраторами, на яких покладено повноваження адміністраторів.

11. ЦНАП Крижопільської селищної ради  забезпечує надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) Крижопільської селищної ради. Перелік таких посадових осіб визначається селищним головою.

    На підставі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП у Крижопільської селищної ради   посадовими особами такого суб’єкта.

  Зазначені послуги надаються виключно в разі коли вони не можуть бути надані у ЦНАП у Крижопільської селищної ради    адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.

   Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у ЦНАП Крижопільської селищної ради , встановлених рішенням Крижопільської селищної ради.

12. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП Крижопільської селищної ради , його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів затверджуються рішенням Крижопільської селищної ради з урахуванням статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг"(із змінами). Перелік послуг, які надаються в територіальних підрозділах та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів, визначається з урахуванням потреб громади.

13.  У ЦНАПі Крижопільської селищної ради за рішенням Крижопільської селищної ради також може здійснюватись прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видачу документів, не пов’язаних із наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання, вивезення побутових відходів, субсидії, пенсії тощо), а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, шляхом безоплатного використання ними  місця для самообслуговування.

14. У приміщенні, де розміщується  ЦНАП Крижопільської селищної ради , можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

У приміщенні,  де розміщується  ЦНАП Крижопільської селищної ради за рішенням  Крижопільської селищної ради проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів Крижопільської  територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У ЦНАПі  Крижопільської селищної ради  за рішенням Крижопільської селищної ради , може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

15. ЦНАП Крижопільської селищної ради  облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням органу, що утворив центр, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

16. Суб’єктом  надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.

17. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їхніми посадовими особами, які відповідно до закону уповноважені надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.

18. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна картка адміністративної послуги, що надається органом, якому делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження.

19. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП Крижопільської селищної ради звертається до адміністратора - посадової особи  Крижопільської селищної ради ,  а також до окремих посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) Крижопільської селищної ради, на яких у встановленому порядку покладені всі або окремі завдання адміністратора.

За рішенням Крижопільської селищної ради, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

20. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП Крижопільської селищної ради , визначається рішенням Крижопільської селищної ради .

21. Адміністратор, державний реєстратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг  та  суб’єкта державної реєстрації.

22. Основними завданнями адміністратора ЦНАПу Крижопільської селищної ради є:

1) прийом суб’єктів звернень та надання їм вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

       2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

      3) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

     4) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

    5) надання адміністративних послуг, затверджених рішенням Крижопільської селищної ради;

    6) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

   7) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місця для самообслуговування;

   8) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг;

   9) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

   10) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

  11) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

23. Адміністратор ЦНАПу Крижопільської селищної ради  має право:

   1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в установленому законом порядку;

   2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їхні висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

    3) інформувати начальника відділу надання адміністративних послуг апарату Крижопільської селищної ради та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративної послуги та вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

   4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і витягів із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

   5) порушувати перед начальником відділу надання адміністративних послуг апарату Крижопільської селищної ради  клопотання щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП Крижопільської селищної ради.

24.Керівництво Центру надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради здійснює начальник відділу надання адміністртаивних послуг апарату Крижопільської селищної ради , на якого покладається відповідальність за організацію діяльності ЦНАП Крижопільської селищної ради .

Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою, відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

25. Керівник ЦНАПу Крижопільської селищної ради  відповідно до завданьдо завдань, передбачених законодавством у сфері надання адміністративних послуг:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП  Крижопільської селищної ради, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП ;

2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП ;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП , роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції Крижопільській селищній раді, щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП ;

5-1) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора, державного реєстратора;

8) виконує інші повноваження  передбачені нормативно-правовими актами та положенням про ЦНАП  Крижопільської селищної ради .

26. ЦНАП  Крижопільської селищної ради під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

       27. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг в Крижопільській  територіальній громаді за рішенням Крижопільської селищної ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, у яких надаються адміністративні послуги відповідно до затвердженого селищною радою Переліку послуг . 

  На віддаленому робочому місці адміністратора надаються адміністративні послуги відповідно до затвердженого селищною радою Переліку адміністративних послуг. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

     28. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП Крижопільської селищної ради.

   Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

   ЦНАП не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

29. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП Крижопільської селищної ради здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

 

                                     _______________________

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних