Крижопільська селищна рада
Тульчинський район, Вінницька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Перелік послуг

.

Надання дозволу на укладення договору дарування житла (майна) батькам, які мають малолітніх (неповнолітніх) дітей.

1. Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

-

Закони України

Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

п. 66, 67 Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

2.Умови отримання  послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Заява.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заява на ім’я начальника служби у справах дітей Крижопільської селищної ради одного з  батьків (осіб, які їх замінюють) дитини або заява дитини  після 14 років;

- копія свідоцтва про народження дитини.

- копія паспортів обох батьків (осіб, які їх замінюють);

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявників;

- копія документів, що підтверджують право власності (користування) дитини на відчужуване майно та майно яке буде  придбано;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до законодавства (на відчужуване майно);

- довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової   книги;

- копія рішення про встановлення опіки (для опікунів, піклувальників);

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);

- довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу України (у разі, коли дитину виховує одинока мати);

- довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї  (у разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон);

- згода на обробку персональних даних.

 

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання  послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання  послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання  послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні  послуги

- Неповний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

- порушення прав дитини на житло.

2.7.

Результат надання  послуги

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

       

 

Видача актів обстеження умов проживання дитини

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

-

Закони України

Сімейний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

2.Умови отримання адміністративної послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Заява.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заява;

- копія паспорта заявника;

- довідка з місця реєстрації (проживання) заявника;

- довідка з місця реєстрації дитини;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- згода на обробку персональних даних;

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 10 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

- Подані документи не відповідають вимогам  законодавства;

- у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку.

2.7.

Результат надання послуги

Завірений в установленому порядку акт обстеження умов проживання дитини.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

2.9.

Примітка

       У відповідності до законодавства України службою у справах дітей проводиться обстеження умов проживання:

- дітей-сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- дітей, які можуть бути усиновленими;

- дітей, які залишились без батьківського піклування.

      А також у разі:

- здійснення органом опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину;

- спору між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дитини;

- визначення способу участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

- підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України;

- позбавлення або поновлення батьківських прав;

- побачення з дитиною матері, батька, які  позбавлені батьківських прав;

- відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

- порушення питання щодо майнових прав  дитини;

- скасування усиновлення та визнання його недійсним;

- вчинення насильства над дитиною;

- порушення особистих прав та законних  інтересів дитини.

       

 

Надання дозволу батькам діяти від імені малолітньої та неповнолітній дитині за згодою батьків при укладенні договору купівлі-продажу житла за умови попереднього прийняття у власність дитиною житла рівноцінного відчужуваному

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

-

Закони України

Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

п. 66, 67 Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

2.Умови отримання послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Заява.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- заява обох батьків (осіб, які їх замінюють)  дитини або заява дитини після 14 років.

-  копія свідоцтва про народження дитини;

- копія паспортів обох батьків (осіб, які їх замінюють);

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявників;

- копія документів, що підтверджують право власності (користування) дитини на відчужуване майно та майно яке буде  придбано;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до законодавства;

- довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію;

- копія рішення про встановлення опіки (для опікунів, піклувальників);

- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності);

- довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу України (у разі, коли дитину виховує одинока мати);

- довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї (у разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон);

- згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

- До суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 Сімейного кодексу;

- особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

- судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав відповідно до статті 170 Сімейного кодексу;

- між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;

- мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав відповідно до статті 164 Сімейного кодексу;

- між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);

- вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

 

2.7.

Результат надання послуги

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

       

 

Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв`язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній (неповнолітній) дитині

 

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

-

Закони України

Ст. 190 Сімейного кодексу України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

п. 66, 67 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

2.Умови отримання послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Заява.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заяви кожного з батьків;

- копії паспортів, ідентифікаційних кодів;

- копія свідоцтва про народження дитини.

- копія свідоцтва про розірвання (укладання)  шлюб;

- довідки з місця проживання;

- копія рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини;

- інформація про сплату аліментів (довідка відділу державної виконавчої служби, довідка з місця роботи, поштові перекази тощо);

- копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке передається дитині у власність;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;

 - згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

- Неповний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

-  порушення прав дитини.

2.7.

Результат надання послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради про надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній (неповнолітній) дитині.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

       

 

Визначення місця проживання дитини з матірю/батьком

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

-

Закони України

Ст.161 Сімейного кодексу України, Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

2.Умови отримання послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Особиста заява (подається за місцем проживання дитини).

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заява одного з батьків;

- копія паспорта заявника;

- копія свідоцтва про народження дитини;

 - довідка з місця реєстрації дитини і заявника (проживання);

- копія свідоцтва про укладення або розірванні шлюбу (у разі наявності);

- довідка з місця навчання, виховання дитини, про участь батьків у вихованні та догляді;

- довідка про сплату аліментів ( у разі наявності);

- довідка про доходи;

- акт обстеження умов проживання заявника (у разі проживання заявника у іншому регіоні);

- зафіксована згода дитини, яка досягла 10 років;

- на розсуд заявника до заяви можна додавати інші документи, які підтверджують доцільність визначення місця проживання із заявником (характеристика за місцем проживання, місцем роботи тощо);

- згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Заява того з батьків, що проживає окремо від дитини.  Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Документи не відповідають вимогам законодавства.

2.7.

Результат надання послуги

Рішення виконавчого комітету селищної ради про затвердження висновку органу опіки на піклування щодо визначення місця проживання дитини.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

       

 

Видача довідки або витягу щодо підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

-

Закони України

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального  захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності  органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Лист Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 20.07.2010 № 3.1/6-49/3823.

2.Умови отримання послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Заява.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заява;

- копія паспорта;

- документи, які підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

- згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Заяву на отримання послуги заявник подає особисто.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 5 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

 

Заявник не перебуває на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.7.

Результат надання послуги

Видача довідки або витягу щодо підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою.

       

 

Надання висновку за результатами інспекційного відвідування щодо цільового витрачання аліментів на дитину

 

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

-

Закони України

Ст. 186 Сімейного кодексу України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

Наказ   Міністерства    соціальної    політики від 15.11.2018 №1713 «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витраченням  аліментів на дитину».

2.Умови отримання послуги:

2.1.

Підстава для одержання послуги

Особиста заява.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Копія паспорта заявника;

- копія свідоцтва про народження (паспорта) дитини;

- розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, видана Державною виконавчою службою України відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом    Міністерства    юстиції     України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.04.2012 № 489/20802). Можливе надання довідки про утримання аліментів із заробітної платні з місця роботи заявника;

 - у разі якщо аліменти на дитину сплачуються не за рішенням суду (за домовленістю між батьками дитини, договору між батьками про сплату аліментів на дитину) платник аліментів надає копії інших документів, що підтверджують сплату  аліментів на дитину та їх розмір;

- згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Заяву на отримання послуги заявник подає особисто.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

 

Неповний перелік документів, необхідних для  отримання адміністративної послуги.

2.7.

Результат надання послуги

Висновок за результатами інспекційного відвідування щодо цільового         витрачання аліментів на дитину.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто.

       

 

Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

-

Закони України

Ст.ст. 19, 150, 155, 164, 165, 166  Сімейного кодексу України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова    Кабінету    Міністрів    України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із  захистом прав дитини»

 

2.1.

Підстава для одержання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Копія паспорта заявника;

- копія свідоцтва про народження (паспорта) дитини;

-  свідоцтво, що підтверджує укладення шлюбу або свідоцтво про розірвання шлюбу (рішення суду про розірвання шлюбу);

- розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, видана Державною виконавчою службою України відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом    Міністерства    юстиції     України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.04.2012 № 489/20802). Можливе надання довідки про утримання аліментів із заробітної платні з місця роботи заявника;

 - у разі якщо аліменти на дитину сплачуються не за рішенням суду (за домовленістю між батьками дитини, договору між батьками про сплату аліментів на дитину) платник аліментів надає копії інших документів, що підтверджують сплату  аліментів на дитину та їх розмір;

- довідка з навчального закладу (про те, що батька дитини не забирав дитину, не цікавився фізичним, духовним, моральним розвитком дитини);

- довідка з місця проживання дитини;

- акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини;

- інші документи, що можуть свідчити про ухилення від виконання батьківських обов’язків;

- згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Заяву на отримання послуги заявник подає особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

 

Неповний перелік документів, необхідних для  отримання адміністративної послуги.

2.7.

Результат надання послуги

Висновок про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

       

Надання висновку про доцільність встановлення опіки (піклування)

 

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

 

-

Закони України

Сімейний кодекс України, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова    Кабінету    Міністрів    України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із  захистом прав дитини»

 

2.1.

Підстава для одержання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних (РОДИЧІ, в яких проживає дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування, КУРС НАВЧАННЯ НЕ ПРОХОДЯТЬ);

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за відповідною формою;

- довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками; довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати;

- згода на обробку персональних даних.

ДОДАТКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ МОЖУТЬ БУТИ:

- висновок за результатами оцінки потреб дитини та сім’ї, інформація про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу (надається Центром надання соціальних послуг);

- зафіксована думка дитини (якщо вона може її висловити) (запитується службою у справах дітей або Центром надання соціальних послуг).

 

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Заяву про призначення опікуна або піклувальника може бути подано фізичною особою, яка виявила бажання бути опікуном або піклувальником.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

 

       Неповний перелік документів, необхідних для  отримання адміністративної послуги.

        Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини.

2.7.

Результат надання послуги

Висновок про доцільність встановлення опіки (піклування).

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника.

       

 

Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

 

-

Закони України

Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова    Кабінету    Міністрів    України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із  захистом прав дитини»

 

2.1.

Підстава для одержання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- заява;

 - довідка про реєстрацію місця проживання дитини;

- довідка про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

- копію паспорта дитини (у разі наявності);

- копія документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- копія паспорта громадянина України (для непрацюючої малозабезпеченої особи);

- копія рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- підтвердження про відправлення рекомендованого листа (у разі наявності);

- згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги

Особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 14 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

- Наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини;

- неподання заявником документів, передбачених Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини;

- встановлення під час відвідування дитини, бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, недостовірних відомостей, поданих заявником, щодо місця її проживання.

2.7.

Результат надання послуги

1. Висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

2. Відмова у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

 

Особисто або через законного представника.

2.9.

Примітка

При вирішенні питання тимчасового виїзду дитини за кордон необхідно підтвердити місце проживання дитини. З цією метою той з батьків, з ким проживає дитина, подає в службу у справах дітей за місцем проживання дитини необхідний пакет документів. За результатами розгляду документів служба у справах дітей надає висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

       

 

Рішення про розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

 

-

Закони України

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про адміністративні послуги».

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова    Кабінету    Міністрів    України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із  захистом прав дитини»

 

2.1.

Підстава для одержання послуги

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- заява;

- довідка з місця реєстрації (проживання);

- копія паспорта матері (батька) дитини;

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);        

 - згода на обробку персональних даних.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Не повний перелік документів.

2.7.

Результат надання послуги

Рішення про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

 

Особисто або через законного представника.

2.9.

Примітка

     Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою та відповідним пакетом документів.

      Служба у справах дітей з метою вивчення ситуації та підготовки висновку щодо визначення або зміни прізвища, імені та по батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, батьком та дитиною, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку. Рішення органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини приймається виконавчим органом селищної ради з урахуванням висновку комісії з питань захисту прав дитини Крижопільської селищної ради.

       

 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

1. Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:

 

-

Закони України

України, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

-

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

 

2.1.

Підстава для одержання послуги

Законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування.

2.2.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

- Заява;

- згода на обробку персональних даних;

- засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

1) свідоцтво про народження дитини або інший  документа, що посвідчує особу дитини;

2) документ, що посвідчує особу заявника;

3) документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

4) довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

5) паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);

6) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

7) витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності);

- у разі відсутності відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування дитини або документів, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту, доказами підтвердження її місця проживання/перебування на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини;

       За обставин, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 3 Порядку, до заяви також подаються копії:

 

- заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

- висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2 пункту 3 Порядку).

        Якщо дитина зазнала психологічного насильства додатково подаються:

 

- висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;

- копія посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого», якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;

- копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.

2.3.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через законного представника.

2.4.

Платність (безоплатність) надання послуги

Послуга безоплатна.

2.5.

Строк надання послуги

Протягом 30 днів.

2.6.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Встановлення недостовірних відомостей у поданих документах або не підтвердження обставин, передбачених у підпунктах 1-5 пункту 3 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

2.7.

Результат надання послуги

Рішення про надання або відмову в наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

2.8.

Способи отримання відповіді (результату)

 

 

Особисто або через законного представника.

2.9.

Примітка

     Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  -  дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

 

 

       

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних