Крижопільська селищна рада
Тульчинський район, Вінницька область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Ідентифікатор послуги 00054

Опис послуги

Фото без опису Код 00054

Фото без опису Назва Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

Фото без опису Суб'єкт надання Крижопільська селищна рада

Фото без опису Строк надання Протягом 24 годин (не більше 15 календарних днів - у разі зупинки розгляду)

Фото без опису Платність послуги     0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого ст. 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"станом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Фото без опису Інформаційна картка

завантажити

Фото без опису Технологічна картка

завантажити

Територіальність

 Юридичні особи, місцезнаходження яких є Вінницька область

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

Центр надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради  (селище міського типу Крижопіль, вулиця Героїв України,61)

Документи, які подаються

1.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в якій також може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або про обрання спрощеної системи оподаткування, та/або про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Бланки заяв: https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan

 

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010:

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html

 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою.

3. Реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії.

4. Рішення уповноваженого органу юридичної особи про передачу за договором повноважень виконавчого органу юридичній особі - у разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що перебуває у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичній особі.

5. Відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи.

7. Документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"(далі-Закон).

8. Установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

9. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

11. Звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім і четвертим пункту 48 частини другої статті 9  Закону.

12. Звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9  Закону.

13. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

14. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

15. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

      16. Документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідченна довіреність.

     Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

 

 

 

Спосіб отримання послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто у ЦНАП.

2.Поштовим відправленням на поштову адресу Центру надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради : 24600, Вінницька область,Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Героїв України,61.

3. Також можна замовити послугу онлайн, заповнивши заяву на отримання послуги  на сайті : https://kap.minjust.gov.ua/

Примітка: У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

 

 

Результат надання адміністративної послуги

1.Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.Установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

4.Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

5.Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайтіhttps://kap.minjust.gov.ua/ .

 

 

Нормативні акти, що регламентують надання адміністративної послуги:

1.Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" .

2.Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг".

3.Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" .

4.Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи" .

5. Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи" .

6. Наказ ЦОВВ від 05.03.2012 №368/5 "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки".

 

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії.

3. У Державному реєстрі обтяжень рухомого майна містяться відомості про обтяження корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником).

4. Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником), подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган місцевого самоврядування).

5. Документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації.

6. Подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі.

7. Документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

8. Порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи.

9. Невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону.

10. Щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

11. Щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

12. Щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій.

13. Невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом.

14. Невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом.

15. Подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання, крім документів щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

16. Статут товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю поданий зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які припадають на частку померлого учасника товариства.

 
Скорочені строки проведення державної реєстрації.
За проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування) протягом 6-ти годин

Адміністративний збір - подвійний розмір встановленого адміністративного збору

Строк надання-6 годин

За проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування) протягом 2-х годин

Адміністративний збір-п’ятикратний розмір встановленого адміністративного збору

Строк надання- 2 години

 

Бланк Заяви

Зразок Заяви

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних